F11museum
Sveriges flygspaningsmuseum på Stockholm Skavsta flygplats i NyköpingNågra bilder från museet

Öppet tisdagar kl 09-12 och söndagar kl 11-16, med reservation för vissa helgdagar. Gratis entré tisdagar, övriga dagar vuxna 80 kr. Under 15 år, medlemmar och simulatorflygare gratis. Grupper enligt överenskommelse.

Flygplanhallen

F11 Museums utställning består av tre delar; Museibyggnaden som rymmer föremålen av mindre format samt bilder som ger en god exponering av flygflottiljen F11:s historia. I flygplanhallen finns de fem flygplanen, 35-cockpit för provsittning, 35-motor mm. Den tredje och mycket intressanta delen utgörs av den sk undplutonen, en fältmässig uppställning av komplett mobil stabsvagn och fotolab.

Flygplanhallen

De tre militära spaningsflygplanen är S29C Tunnan, S32C Lansen och S35E Draken, vilka samtliga flugit på F11. Inget av planen är flygande.

S37 i hangaren

Framdelen till SF 37 uppställd i F11 Museum, komplett utrustade med samtliga kameror, mörkerspaningskapsel och extratank.

GHracer

GH Racer är en ”gör-det-självare” som premiärflög 1937. Byggd av sedermera verkmästaren på F11 Georg Holmberg. Den var under många år förvarad i en hangar på F11.

Ballongutställning

Utställningen om spionballonger visar en tillvaratagen spaningsutrustning som missat sitt mål och landat på en frusen sjö utanför Nyköping på 1950-talet.

Supercub

Piper PA18 Super Cub användes i armén av flygspanare för eldledning. Den var föregångare till Sk61 Bulldog och fanns även den i Nyköping.

Spitfireutställning

Skärmutställning om S31 Spitfire berättar om en berömd flygmaskin som tjänstgjorde på F11 under efterkrigsåren 1948–1955.

SAAB 32 Lansen

S32:an Lansen har av museets skickliga och ambitiösa mekar restaurerats till fint utställningsskick, från rester av tre st. flygplan som använts för brandövning och som skjutmål.

SK61

I samlingarna ingår även Arméflygplanet Sk 61 Bulldog, som flugit såväl på den numera nedlagda flygplatsen Brandholmen i Nyköping som på Skavsta flygplats.

Motor till S35 Draken med efterbrännkammare

RM6, den imponerande motorn med EBK till S35E är ett av de tyngre föremålen i museets samlingar.

Underrättelseplutonen

Underrättelseplutonen består av två stycken vagnar, vardera ett stort påbyggt långtradarsläp, en service-enhet och en mörkrumsbil. Den ena vagnen utgör stabsvagn och innehåller plats för briefing, förberedelse och rapportering av spaningsuppdragen. Den andra vagnen inrymmer ett komplett fotolaboratorium med kvalificerad utrustning för automatisk framkallning av filmerna, samt utrustning för fototolkning. Till vagnarna hör även ett serviceskåp för försörjning av elkraft, vatten och fotokemikalier, varför plutonen är helt självförsörjande. Stora delar av underrättelseplutonen är identisk med motsvarande enheter som idag är i bruk inom flygvapnet.

Undplutonens två vagnar vid F11 Museum. Den fältmässiga uppställningen är något annorlunda med väl maskerade vagnar. En undpluton av detta utförande kan du bara se vid F11 Museum.

Underrättelselabb

Interiörbild från fotolabbet med den helt automatiserade framkallningen. Max hastighet genom maskinen, dvs framkallning, sköljning, fixering och torkning av filmen, är 7,5 meter/minut. Då ska man veta att det är stora filmer, kanske 30 meter film med negativstorlek 24 x 24 cm.

Analysvagn

I labbvagnen finns olika typer av utrustning för tolkning av filmerna, delvis datoriserad där tolken bl a får uppgifter om flygplanets höjd, hastighet, kurs och lutning i höjd och sidled.

Inne på museet

B3-hörnet

Dockan är klädd i den varma, men synnerligen otympliga flygdräkt som under 1940-talet användes i bland annat B3, flottiljens 2:a spaningsflygplan.

Luckan

Alla som gjort sin värnplikt känner igen sig i någon del av "luckan".

Capronihörnan

"Capronihörnan" kallas den avdelning i museet som rymmer minnesbilder och föremål från flottiljens första spaningsflygplan S16 Caproni.

Inne på museet (Kameraavdelningen)

Kamerarummet

I F11 Museum finns en imponerande samling kameror som använts vid flygspaning under olika epoker, från de tidiga handhållna med glasplåtar till de sista moderna, fast monterade seriekamerorna. Prov på hur arbetet med fotomaterialet, från laddning av kameror till foto, framkallning och fototolkning visas dels i utställningen, dels i den separata kompletta underrättelse- plutonen, med fotolab, tolkplatser och stabsvagn.

Kameraöverlämning

Efter avslutat uppdrag överlämnar piloten i en SK14 sin handkamera till en kameratekniker.

Flygfoto

Flygfoto över den tyska raketbasen i Peenemünde under andra världskriget. Fotot är från en kamera med glasplåtar taget av en Capronibesättning från F11.

Modeller

I F11 Museum finns flera modellsamlingar och även ett antal udda modeller. Bland annat finns en förnämlig samling av alla spaningsoperativa flygplan som funnits på F11. Välkommen på ett besök och se mer.

Diorama

Stor uppskattning röner även två vackra dioramor i skala 1:72, byggda av Stefan Wendelsten.

Draken modellSpitfireStork

Överst: S35E Draken byggd av Stieg Ingvarsson. Mittenbilden: S31 Spitfire byggd av Stieg Ingvarsson. Nederst: S14 Storch byggd av Ingvar Claesson.