Till startsidan
F11museum
Välkommen till Sveriges flygspaningsmuseum

Tillbakablickar

Trupputbildare, läs den genom att klicka här.

Minnen från en flygtekniker, läs den genom att klicka här.

Kamera SKA16, läs den genom att klicka här.

Minnen från värnplikten vid 2 div F11 1959-60

  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum
  • F11museum

Skrivet av Lars Hallin, med stort engagemang i Nyköpings Flygklubb. Denna notis är hämtad ur LOKAL FLYGHISTORIA på hemsidan, producerad av Lars. Läs där om flygklubbsverksamhet, Nyge Aero, Brandholmen m.m. När museet öppnar kan du se radioapparater som Lars skänkt till F11 Museum. Här får du tills vidare en liten inblick i en värnpliktigs vardag.

Inryckning

Värnpliktstjänstgöringen började med ca 3 månaders utbildning bestående av militär grundutbildning såsom exercis, skjutövning med kpist modell 45, grävande av försvarsvärn, men även blandat med tekniska lektioner på flygplan S 29C

På divisionen

Tjänstgöringen på divisionen liknade i stort ett vanligt civilt jobb undantaget ständiga hälsningar på överordnade. Jag hamnade på el-verkstaden då jag civilt utbildat mig som elektriker under 5 år.

Jobbet på el-verkstaden var att varje morgon göra förbindelseprov på alla flygplan på radions 10 kanaler. Ofta var någon radio trasig varför den togs in på elverkstaden och reparerades, oftast var det rörfel och att den roterande omformaren i radion strejkade. Vidare var det kontrollöversyn av bakomvarnaren PQ17 vilket tog flera timmar i anspråk per flygplan. Eftersom det bara fanns 10 kanaler i FR8 radion förekom då vissa flygplan skulle iväg på övningar skiftning av kanalkristaller i radion för att passa aktuell övning. Viktigt varje dag var också att passa ”fika-bilen" där man kunde köpa kaffe och bulle för några få kronor.

Fällforsbasen

Då det var ont om el-tekniker fick jag order att följa med på en övning där ett antal S 29 från divisionen skulle deltaga. Det blev en Pembroke med fanjunkare Uvhagen som förare som transporterade oss till Norrland. På plats fick jag ett eget verkstadstält med lite elutrustning jämte tjänstecykel. Det var sommar och fint väder och jag väntade inga större problem med flygplanen som vanligtvis fungerade problemfritt.

Första felet kom efter någon dag ” Anmärkning i loggboken ”= medhörning i radion fast jag inte sänder, det var bara att klättra upp på stegen och slå av en liten strömbrytare märkt ”bandspelare” så var den anmärkningen åtgärdad.

Lite större fel

Nästa anmärkning var en 29:a som kom hem utan laddning. Jag och några tekniker tog bort plåten på taket ovan motorn där hjälpapparater satt men den stora generatorn var borta. Bara en stump av axeln stack upp från drevet, resten av generatorlindningarna var smetade på väggarna i utrymmet.

Det var bara att krypa in framför högra hjulet och titta in i utrymmet där batteriet satt. Elände även där, batteriet hade kokat sönder, laddningsregulatorn likaså, samtliga kraftiga kablar brända.

Med hjälp av teknikerna så kunde vi beställa reservdelar från F 21 som kom redan nästa dag. Det tog nästan 3 arbetsdagar för mig att montera delarna, längst tid tog det med att dra nya kablar modell grövre.

Provkörning

Laddningsregulatorn måste justeras vid 10 000 varv i utrymmet där batteriet sitter framför högra hjulet. Ingen hade med några hörselskydd så det var bara att krypa in och ge tecken att öka till 10 000 varv. Det gick och jag klarade mig från Tinnitus den gången. Som tur var fungerade allt som det skulle och flygplanet kunde flyga hem till F 11.

Det var ingen som kollade jobbet efter reparationen. Jag var förvånad över det förtroende som visades oss värnpliktiga när det gällde att på egen hand utföra jobb på flygplanen.

Lars-Göran

Fredagen den 1/7 1960

Lars-Göran, en kompis från flygklubben som var fältflygare på 1 div, ringer till mig och frågar om jag vill följa med på en tur med SK16 som han skulle rutinflyga. Jag kollar med Elmästare Rydberg om jag kan få ledigt för detta. Tyvärr säger han vi har fått ett sent besked att ett antal flygplan ska gå tidigt på Måndag på en speciell övning varvid ett antal kristaller (kanaler) måste bytas i flygradion FR8. Jag ringer tillbaka till Lars-Göran och meddelar att jag inte kan följa med.

Efter någon timma kommer kapten Carlesson ned från kontoret och berättar att Lars-Göran och en navigatör omkommit med SK 16 planet. Någon var på min sida den dagen. Blev inkallad senare på kvällen till haverikommissionen vid kanslihuset. Haveriet finns omnämnt i boken ”Haveriet” sida 263.

Militär utryckning i civila kläder

Det kändes bra att rycka ut efter 1 år, men samtidigt en saknad efter alla kompisar. Jobbet på divisionen var ju tekniskt intressant och man lärde sig mycket. Själv fortsatte jag med att jobba med civil flygradio i 45 år.

228 Hallin

Ur haveriutredning 1960-07-01

Plats: Vålaröfjärden, 15 km Ö Nyköping. Haveriet synes ha orsakats av att ff gått ned på lägsta höjd och där utfört en manöver, som han icke behärskat. Det synes troligt, att underskattning av fpltypen bidragit till haveriet. Besättningen omkom.