Till startsidan
F11museum
Välkommen till Sveriges flygspaningsmuseum
Bokpaket

Entré och öppettider

ORDINARIE ÖPPETHÅLLNING ÄR STÄNGD PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN.
GRUPPER ÄR VÄLKOMNA MED VISSA BEGRÄNSNINGAR

Du kan alltid besöka vårt museum digitalt i vår förnämliga smartphone-app

F11 Museum har från Kulturrådet erhållit ett värdefullt ekonomiskt bidrag som hjälper till att hålla verksamheten levande under den av pandemin påtvingade tillfälliga nedstängningen av museet.

Draken

Sveriges flygspaningsmuseum

F11 museum på Skavsta i Nyköping invigdes 15 oktober 1991, på dagen 50 år efter flottiljens invigning - och 11 år efter dess nedläggning. Under flottiljens glansdagar hade drygt 900 personer sin dagliga gärning på F 11 och cirka 15 000  gjorde sin värnplikt här under åren. Museets föremål och utställningar speglar den nästan 40-åriga F 11-epoken som landets flygspaningsflottilj.

Nästan all modern flygspaningsteknik och taktik utvecklades på F 11 i Nyköping under dessa år. I museets byggnader finns spaningsplanen Tunnan, Lansen, Draken och Viggen, två artilleriplan, en framdel av Draken, motorerna till planen, samt smakprov från det mesta inom spaningsflyg. Museet speglar även regionens civilflyghistoria. Alla plan och de tre simulatorerna har ställts i ordning av museets frivilliga krafter.
Museets huvudman är Nyköpings Flyghistoriska Förening, NFF.

Tillbakablickar

Även vår hemsida drabbas av uteblivna aktiviteter under den påtvingade stängningen av F11 Museum. I väntan på återöppning kommer vi att leta fram några korta historiska berättelser ur våra arkiv och lägga in på hemsidan. Här kommer den fjärde.

Har du missat den första, minnen från en flygtekniker, kan du läsa den om du klickar här.

Har du missat den andra, minnen från värnplikten, kan du läsa den om du klickar här.

Har du missat den tredje, kamera SKA16, kan du läsa den om du klickar här.

Att vara trupputbildare vid F 11

Rustmästare Bohlin, legendarisk trupputbildare på F 11, instruerar hur man gör honnör och lärde många värnpliktiga hur den skulle utföras.

Rustmästare Bohlin, legendarisk trupputbildare på F 11, instruerar hur man gör honnör och lärde många värnpliktiga hur den skulle utföras.

Vaktsoldaterna fick en mycket god utbildning, här möjligen en ur vaktplutonen vid en flygvapenövning 1942.

Vaktsoldaterna fick en mycket god utbildning, här möjligen en ur vaktplutonen vid en flygvapenövning 1942.

Srand- och räddningstjänst övades ofta, ibland med lättantändligt material i form av S 16 Caproni.

Brand- och räddningstjänst övades ofta, ibland med lättantändligt material i form av S 16 Caproni.

Ingvar Olheim var trupputbildare vid F 11 under många år och lärde många värnpliktiga att skjuta kpist och marschera i takt. Ingvar har skrivit ner minnen från sitt jobb på flottiljen.

De första trupputbildarna

"När F 11-förbandet sattes upp hade flygvapnet inga egna trupputbildare, utan truppfurier från armén anställdes. Armén hade på den tiden gott om välutbildade furirer som ej inom rimlig tid (5-10 år) kunde räkna med att erhålla underofficersutbildning och få en egen sergeantstat. Bland dessa plockade flygvapnet ut gräddan och anställde dem som trupputbildare. Dessa fick sedan chansen att relativt snabbt avancera och bli underofficerare.

1944 startade flygvapnet egen utbildning av trupputbildare. Vid F 11 anställdes då fyra ynglingar som sändes till FCS i Västerås för utbildning. I oktober året därpå blev de vicekorpraler och ställdes inför sin första egna trupp - ett gäng efterinkallade repövare i 40-årsåldern. 1947 var de fyra färdigutbildade trupputbildare och sattes in i produktionen.

Inryckning

På den tiden hade flottiljen inryckning av de värnpliktiga i två omgångar med sex veckors mellanrum. Den första kullen ryckte in i början av oktober och den andra i mitten av november. Avsikten var att grundutbildningen skulle vara klar till jul.

Den största delen av de värnpliktigas grundutbildning bedrevs vid 4. kompaniet under den s.k. soldatskolan i 4-6 veckor. Den värnpliktige hade i allmänhet därefter mycket litet markstridsutbildning. Bevakningsuppgifterna på flottiljen sköttes av vaktplutonen och där bedrevs utbildning året om. De värnpliktiga vid vaktplutonen skötte bevakningen och upprätthöll därutöver brandberedskapen och räddningstjänst. Under de första åren fanns som regel en civilanställd brandförman. Så har t ex Sveriges främste olympier Gert Fredriksson varit anställd som brandförman vid F 11. Senare placerades en trupputbildare i brandstationen som brandförman.

Trupputbildaren i övrigt, som inte hade förmånen att tjänstgöra på vaktplutonen placerades på de olika divisionerna som biträde åt stabsunderofficeren. De sysslade då med allt som kunde förekomma på en expedition, men gick dessutom vaktchef, dagbefäl eller brandberedskapschef.

Vaktpluton

Den högsta statusen bland trupputbildare på den tiden hade de som tjänstgjorde på vaktplutonen. Vaktplutonen leddes av en plutonchef och hade fyra vaktgrupper. Plutonchefer att minnas är sergeanten Birger Brink (sedermera drivmedelsingenjör och bror till förvaltaren och legendariske piloten Gösta Brink) och fanjunkaren Sigurd Eriksson.

Vaktsoldaterna fick en mycket god utbildning, inte bara i handhavandet av vapen, utan även i uppträdande, telefonkultur o.s.v. För att öva telefonpostens arbete byggdes ett separat telefonnät i lektionssalsbyggnaden. Att uppleva den värnpliktiges min när han konfronterades med en telefon i lektionssalen var många gånger ganska dråpligt. Man måste komma ihåg att på den tiden var det inte så vanligt att de hade telefon i hemmet.

Flottiljpoliserna tog över vakten

1957 kom så flottiljpoliserna och trupparna slapp vakt och beredskapstjänsten. Då flottiljpolisorganisationen infördes ändrades värnpliktsutbildningen så att en utbildningsavdelning sattes upp vid specialkompaniet (4:e kompaniet) med en utbildningsledare samt ett antal pluton- och gruppchefer. Utbildningsverksamheten var underställd baschefen.

De värnpliktiga ryckte in i fyra omgångar med tre månaders mellanrum. Utbildningen bestod av ett grundskede (1a) på sex veckor, som samtliga värnpliktiga genomförde, samt ett yrkesskede (1b) där den värnpliktige utbildades för avsedd befattning. I skede 1b deltog ej handräckningsmanskap och expeditionsbiträden utan dessa placerades ut på respektive kompani direkt.

Slutövning

Efter genomfört skede 1b placerades de värnpliktiga ut för tjänst på de olika kompanierna. Under skede 1b varvades markstrids- och yrkesutbildningen och i slutet övervägde yrkesutbildningen. Skede 1 avslutades med en tillämpad övning ute i värnterrängen med tältförläggning, dygnet-runttjänst, fältmässig matlagning och fiendestyrka.

Cirka 3 månader efter genomfört skede 1a och 1b återsamlades de värnpliktiga till specialkompaniet för koncentrerad repetitions- och vidareutbildning (skede 2) under en vecka. Under den veckan genomfördes stridsskjutningar i grupp, prisskjutning och högre förbandsutbildning. Under denna tid blev trupputbildaren en yrkesstolt expert på utbildning även under svåra förhållanden.

Författaren

Ingvar Olheim tillhörde den s. k. experimentkullen, alltså flygvapnets första egna utbildade truppare och hade förmånen att uppleva förvandlingen från ett gäng beväringsplågare till utbildare med yrkesstolthet och skicklighet.

Utbildningen och träningen i att fatta snabba beslut, ge order och förmågan att improvisera har visat vara till väldigt stor nytta även i den civila karriären efter F 11-tiden.

Vakt- och beredskapstjänsten övertogs 1957 av flottiljpoliser som därefter ansvarade för utbildning i brand- och räddningsberedskapen. Här en grupp värnpliktiga under utbildning 1971.

Vakt- och beredskapstjänsten övertogs 1957 av flottiljpoliser som därefter ansvarade för utbildning i brand- och räddningsberedskapen. Här en grupp värnpliktiga under utbildning 1971.

Fältmässiga övningar ingick trupputbildarnas uppgifter

Fältmässiga övningar ingick trupputbildarnas uppgifter.

Kulsprutepistol m/45 var under många år det vapen som trupputbildaren skulle lära de värnpliktiga att hantera.

Kulsprutepistol m/45 var under många år det vapen som trupputbildaren skulle lära de värnpliktiga att hantera.

Ordning och reda i leden var nödvändigt för att få den militära ordningen att fungera, inte mist när flottiljen skulle inspekteras av högre befattningshavare.

Ordning och reda i leden var nödvändigt för att få den militära ordningen att fungera, inte minst när flottiljen skulle inspekteras av högre befattningshavare.

Inte bara värnpliktiga skulle lära sig hantera vapen. Trupputbildarna utbildade, säkert under något lättsammare former, även flyglottor att hantera vapen, i detta fall Kamrat 40, dvs. pistol m/40.

Inte bara värnpliktiga skulle lära sig hantera vapen. Trupputbildarna utbildade, säkert under något lättsammare former, även flyglottor att hantera vapen, i detta fall Kamrat 40, dvs. pistol m/40.

NU ÄR VÅR APP KLAR!

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA F11 MUSEUM FAST DET JUST NU ÄR STÄNGT!

App2

Museiappen lanserad

F11 Museum är i takt med tiden och nu kan du besöka museet virtuellt. Du gör det i F11-appen, som lanserades 24/7.

Utvecklingen av appen har skett i samarbete med företaget KFV IT i Katrineholm, där Andreas Kviby utvecklat tekniken. Det stora arbetet som lagts ner på utvecklingen har lett till en app som är speciellt anpassad, inte bara till F11 Museum, utan för museer i allmänhet.

De personer vid F11 Museum som varit verksamma med appen är Joachim Smith, Gunnar Vieweg, Gunnar Wolving och Georg Hammertjärn.

Den som gjort grovjobbet och det mesta innehållet i appen är Joachim Smith. Inte mindre än 36 filmer har han producerat, plus en massa bilder och information. Det stora antalet filmer, alla i liggande format med hög kvalitet, gör appen speciellt intressant. Till det kommer det stora dokumentära värdet, genom berättelser av ”De som var med”. Den informationen kan du bara få via appen.

App1

Så här laddar du ned appen:

För att ladda ner appen i din mobil söker du:

Med Iphone i App Store på: F11 museum App store

Med Android i Google Play på: F11 museum Google Play

QR-koder främjar besöket

Stor vikt har också lagts på användning av QR-koder. De flesta stora föremålen eller händelserna som visas i museet är kopplade till en QR-kod. Drygt 50 föremål har QR-kod.

När besökaren skannar koden med sin mobil öppnas sidan med den aktuella informationen direkt. Koderna är fästade på ett speciellt stativ intill föremålet och lätta att upptäcka.

Skanna QR-koden från bilderna på denna sida för att prova.

App2

Vad tycker du om F11 Museums app?

Hjälp oss att skapa en ännu bättre app genom att meddela dina synpunkter till e-post: appen@f11museum.se

För dig som är intresserad av att veta mer om möjligheten att skapa en museiapp, har KFV IT lagt upp en hemsida där du kan få mer information. Adressen till sidan är: https://museiapp.kfvit.se

Unika flygsimulatorer - Boka här!

SK60

SK60

Piper Twin

Piper Twin

Gripen

JAS 39 Gripen

Här finns vi

Det är lätt att hitta till F11 Museum - från E4 följ flygplatspilarna mot väg 52 och Stockholm Skavsta Flygplats, väl där följ pilarna mot F11 Museum.

Museet ger en tillbakablick på den nära 40-åriga epoken av det moderna spaningsflygets utveckling. F11-epoken inleddes 1941 och sträckte sig fram till nedläggningen 1980. Flottiljens verksamhet visas i utställningar, foton, modeller och inte minst flygplanen S29 Tunnan, S32 Lansen och S35 Draken som opererat på F11. Här finns också en SF37 Viggen, samt arméflygplan och segelflygplan. Landets enda bevarade mobila underrättelsepluton finns här, liksom en amerikansk spionballong som störtade i regionen. Museishopen säljer böcker, litografier, posters, flygkuriosa, samt Airfix flygplanbyggsatser. Vår caféhörna säljer kaffe, bröd och glass.

Karta

Klicka på bilden för att få upp en Eniro-kartbild.

Butik och Café

Butik

I vår butik hittar du, T-shirts, kepsar, böcker, flygplansmodeller och souvenirer. Våra vackra reproduktioner med Spitfire, S 18 och S 32 kan du köpa som blad eller inramade. Du kan även beställa tavlorna på vår hemsida genom att klicka här.

Ta gärna en paus i läshörnan och bläddra i flyglitteratur eller följ flygverksamheten på Skavsta med Flightradar24 på datorn.

Café

I caféet i anslutning till butiken finns enklare fika. Glass kan du köpa i butiken. Caféhörnan är populär att hyra för fester eller företagsevent. Stor TV och ljudanläggning finns. Förtäring kan vi ordna genom catering, om du inte vill ordna det själv. Du kan beställa direkt eller ställa frågor till chefen för support Marie, tfn 070 220 21 31.

Butik och café

Några av våra spännande utställningar