Till startsidan
F11museum
Välkommen till lokal flyghistoria

Stigtomta flygplatsveteraners bildsamlingar från Brandholmen-Nyge

Veteraner

|R1| Nyköpings flygklubbs första motorflygplan Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz SE-BWH (SK12). Skänktes av Flygvapnet (F11) till klubben 1952. Användes mest till segelflygbogsering. Såldes till Eskilstuna 1955, finns idag på Tyska museet i München. Bogserpiloter var främst Fänrik Hindsefelt, Flygtekniker Bertil Lindblom och Lars Andersson Katrineholm. Under 1950 talets första del hade även flygklubben en See Bee som användes för rundflygning, med mindre gott ekonomiskt resultat.

Veteraner

Nyköpings flygklubbs andra motorflygplan, Piper Super Cub PA-18 95 SE-CRC. Kom till klubben i juni 1962. Åren 1955-1961 hyrdes flygplan av ANA-Flyg/Nyge-Aero. Här Lars Hallin vid Brandholmen/Nyge vintern 1962.

Veteraner

Klubbens tredje motorflygplan SE-CDC Piper Tri-Pacer PA-22 150 vid Brandholmen.

|R1A| Brandholmen Nyge fältet / Nyköpings Flygklubb 1963 SE-CRC PA-18 95 Super Cub inköpt av Nyge-Aero. Film från gammal 8 mm smalfilm. Klubbens första klubblokal vid Nyge-Aero,s kontor. Filmare Lars Hallin.

Nyköpings Flygklubb SE-EMO flygning Nyge - Bulltofta - Bremen-Hilversum-Norrköping-Nyge Flensburg 13/5 1969-15/5 1969 Berndt Sedhin, Göran Olsson, Lars Hallin (Åke Johansson ej med fel i text).

Veteraner

|R2| Klubbens fjärde flygplan PA22-108 Kom till klubben 1963. Bilden med tillstånd av Hans Spritt Arboga.

Veteraner

Klubbens flygplan nr 5 PA28-180C vid Eskilstuna Ekeby. Kom till klubben 1965. Försvann med 1 man ombord över Östersjön vid en flygning Visby - Nyköping 7 oktober 1977. Bilden med tillstånd av Hans Spritt Arboga.

Veteraner

|R2A| Klubbens flygplan nr 6 PA28-140 Cherokee kom till klubben 1968. Här vid Örebro flygplats. Bilden med tillstånd av Hans Spritt Arboga.

Veteraner

SE-CDC Tri-Pacer 150 tidigare Nyköpings Flygklubb, numera ombyggd i Norge till "ett riktigt flygplan" med sporrhjul Piper PA20 Pacer. Bilden med tillstånd av Hans Spritt Arboga.

Veteraner

|R2B| SE-CDC över Nyköpingsbygden.

Veteraner

SE-CRC vid Larslundsfältet.

Veteraner

Super Cub SE-CRC PA18-95 över Nyköpingsbygden.

Veteraner

|R2C| Lars Hallin och Ahlberg inspekterar flygklubbens Cub SE- CRC vid Brandholmsfältet.

Veteraner

|R3| Tri- Pacer PA22-150 framför motorsektionens första klubblokal vid Brandholmen. Bakom det vänstra fönstret var lokalen, ex kontor för Ana-flyg.

Veteraner

SE-CDC.

Veteraner

Utsikt mot Nyköping från klubblokalen Nyge. Cirka 1963.

Veteraner

|R4| SE-CDC vid Nyge. ex "Stigtomtahangaren" skymtar till vänster.

Veteraner

Vid Nyge Aeros platta.

Veteraner

Från klubbfönstret mot söder.

Veteraner

|R5| Arvid Buskas taxar ut för provflygning med en Pawnee.

Veteraner

Från fönstret första klubblokalen vid Nyge. Uppe till höger syns hangaren och till vänster om den en liten bod som blev motorsektiones klubbstuga nr 2.

Veteraner

Tore Backman motorflyglärare på väg till flygplanet. Tore var en legendarisk flyglärare på Ljungbyhed under 1940-50talen.

Veteraner

|R6| Nyges platta cirka 1964.

Veteraner

Armecubbar vid Nyge. "Smala" banan 14-32 i bakgrunden (7m bred).

Veteraner

Nyge-hangaren.

Veteraner

|R7| Motorflygeleven Björn Ramstedt gör sig redo för en flyglektion.

Veteraner

Läraren Thore Backman i baksätet på SE-CRC PA18-95 Super Cub med eleven Björn Ramstedt.

Veteraner

SE-CRC på väg från Larslund till Nyge/Brandholmen. Stadsfjärden i vindrutan. Pilot är Björn Ramstedt.

Veteraner

|R8| Klubbens första flygradio Narco Superhomer VHT-3 som satt i SE-CRC och även i SE-CDC. Ett under av teknik 1962, 14 radiorör, inbyggd vibratoromformare och en sändare med upp till 12 kanaler. En liten glödlampa på frontpanelen blinkade i takt med talet under sändning. Mikrofonen var av kolkornstyp och gav oftast dålig sändningskvalitet.

Veteraner

Radioröravdelningen Narco Superhomer.
Varje sändarekanal hade sin egen kristall som monterades i en sockel. Normalt fanns 3 kanaler att välja på. 119,7 alla civila torn, 123,3 alla militära torn, samt 121,5 nöd.

Veteraner

Narco Superhomer undersida, virrvarr av komponenter och ledningar, inga tryckta kretsar här inte.
Mottagaren är analog, man vred på den nedre högra ratten tills nålen i den högra skalan kom över siffrorna för önskad frekvens, oftast stämde inte skalan utan man fick sända och begära att tornet räknade en serie medan man letade upp läget där tornet svarade med att snurra på veven. Även VOR-navigering fanns. Vid VOR-mottagning kunde inte tornkanalen passas.

Veteraner

|R9| Nyge-fältet med stadsfjärden i bakgrunden.

Veteraner

Från första motorklubbslokalen, "ex" Stigtomtahangaren skymtar uppe till vänster.

Veteraner

Gammel J3 Cub vid Nyge Brandholmen.

Veteraner

|R10| Lars Hallin på en tur i en Tri- Pacer Pa-22 150.

Veteraner

Stark Turbulent SE-COM över Nygefältet.

Veteraner

Höbärgning vid Nyge fältet Brandholmen Nyköping.

Veteraner

|R11| Junkers vid Tekniska museet på Gärdet i Stockholm.

Veteraner

Locarno flygplats ca 1966. Följande från Nyköpings Flygklubb var där och segelflög i Alperna: Emil Bachofner med fru, Arne Hedberg, Åke Johansson, Sam Andersson och Lars Hallin.

Veteraner

Locarno-gänget från NFK.

Veteraner

|R12| Tältläger vid Lago Maggjore.

Veteraner

Detaljbild på tält och upphängd tvätt.

Veteraner

Sam Andersson och Åke Johansson på alpvandring på Monte Trosa.

Veteraner

|R13| Alputsikt! Det blev lite hangflygning runt bergen vid några tillfällen.

Veteraner

Locarno Flygplats.

Veteraner

Ascona Flygplats.

Veteraner

|R14| Stark Turbulent landar på Nyge/Brandholmen.

Veteraner

Nyge Brandholmen ca 1963.

Veteraner

Nyge Brandholmen med motors första klubblokal (gula stugan).

Veteraner

|R15| Serveringen vid Locarno Flygplats.

Veteraner

Gamla Stigtomtahangaren vid fd. Nyge/Brandholmens flygplats år 2013. Har nu stått på platsen i 52 år och tidigare vid Stigtomta 26 år. (ca 1935-1961).

Veteraner

Motorsektionens fd. klubbhus vid Brandholmen år 2013.