Till startsidan
F11museum
Välkommen till lokal flyghistoria

Stigtomta flygplatsveteraners bildsamlingar från Larslundsfältet

Veteraner

|R1| Minnesskylt Larslundsfältet. Plats, "Örjanpumpen", baracken nära västra banänden. GPS position 58.46.02.75N. - 16.49.43.50Ö.

Veteraner

Stigtomta-Larslund veterannål finns för de som har flugit på något av fälten.

|R1A| Från Larslunds flygplats 1963/Nyköpings flygklubb, Reserv/Krigsflygfält 1939 - 1960. Segelflygfält 1961-1983. Från 8 mm smalfilm till VHS, till DVD. Material Åke Nordlund och Lars Hallin.

Larslunds flygfält / Nyköpings flygklubb 1963 - till ca 1970 Fältet 1939-1960 Krigs/Reservfält. På fältet flög S31 Spitfire, S18, Caproni, SK16, mm militära flygplan. 1961-1983 Segelflygfält. När Stigtomtafältet lades ned 1960 fick flygklubben tillstånd av flygvapnet att använda fältet samt Ladvärnshangar och barack vid västra delen av fältet. Kvar idag 2017 är bara Örjanspumpen vid platsen för baracken. Filmen visar förutom segelflygning avsnitt från bygglokalen på Östanvägen i Nyköping. Mindre avsnitt från Nygefältet.

Veteraner

|R2| Långbordet utanför baracken vid Larslunds Flygfält. Nisse Andersson (Junehill), Tomas Ryden, Ann-Marie Karlsson, Kjell-Arne Karlsson, Håkan Loranz (?) och Anders Karlsson.

Veteraner

Åke Johansson utanför baracken vid Larslundsfältet.

Veteraner

Långbordet utanför baracken vid Larslund, från vänster Håkan Loranz, Anders Karlsson, Arne Hellström (Barney), Peep Lepik, bogserförare och flygnavigatör på S32 Lansen (Pep Lepic iförd stor mustasch) samt Nisse Andersson.

Veteraner

|R3| Anne-Marie Karlsson från Mälby gård Tystberga. Tog C-diplom 1964 och flyttade till Australien 1965 där hon fortfarande finns. Aktiv motorflygare i AU.

Veteraner

Lennart Z Zetterström på väg för att fotografera "EK-badare".

Veteraner

Flygläraren Åke Nordlund tar en cigarill.

Veteraner

|R4| Lennart Z Zetterström tar en stärkande kopp vid Larslundsstråkets västra del.

Veteraner

Lennart Zetterström och Kjell-Arne Karlsson i färd att slänga i vem? när var hur?

Veteraner

Vid "märket", Larslundsstråkets västra hörn. Till vänster Anders Karlsson Oxelösund, med ryggen mot kameran Tomas Rydén.

Veteraner

|R4B| Segelflygning på Larslunds flygfält. Fr vänster. Åke Nordlund. Anders Karlsson. Börje Järvling. Kortet från 31 oktober 1961.

Veteraner

Segelflygklubben har en liten fest i en barack på Larslunds flygfält.
Nr 3 från v Åke Nordlund, Lars Hellsing, Åke Johansson, Björn Ramstedt, Anders Karlsson, Hasse Book?

Veteraner

|R5| Åke Nordlund med eleverna vid "grusgropen"? Larslund? Eleverna xxx.

Veteraner

Gänget på väg till EK-badet vid grusgropen Larslund. Björn Ramstedt till vänster, Ingvald Wejlin? Flygnavigatör. "Latjo" Lars Johansson, okänd, Peep Lepik bogserförare, Ann-Mari Carlsson, okänd.

Veteraner

Badande EK-flygare vid Larslunds grusgrop, Kjell-Arne Karlsson, Arne Hellström ("Barney"), Ann-Marie Karlsson och Sven Eriksson. Katrineholm.

Veteraner

|R6| Segelflygläraren Åke Johansson till höger med sina elever. Magnus Derkert till vänster.

Veteraner

SXW:n rullas tillbaka på Larslundsstråket.

Veteraner

Elever vid Larslund.

Veteraner

|R7| Anders Karlsson och Björn Ramstedt kollar på bogsersläpet vid Larslundsfältet.

Veteraner

Lennart Zetterström och Lars "Lattjo" Johansson kollar barograf-höjden efter en av Lattjos många fina flygningar som en av Nyköpings Flygklubbs bästa tävlingsflygare.

Veteraner

Larslundsfältet 1967, Håkan Lorantz.

Veteraner

|R8| Segelflygläraren Lars Thörnblad intagande snabblunch medan eleven Leif Johansson (sittande) och Bo Persson väntar på att L.T blir klar. Larslund 1967.

Veteraner

Samma bild men lite närmare på Leif Johansson samt Bo Persson.

Veteraner

Segelflygplanet Olympia landar på stråk 26 på Larslund. (Ägare av planet Arne Andersson).

Veteraner

|R9| E. Nisse Andersson (bytte till Junehill) vid SM Ålleberg 1965. Sedermera luftfartsinspektör.

Veteraner

Materialförvaltare för segel, Sven Wenngren ("Snöret").

Veteraner

|R10| SM på Ålleberg troligen 1965. Laget från vänster bakre raden: Arne Hedberg, Harry Molander (tävlande pilot), Lars Hellsing och Sven Palmblad, byggledare. Främre raden: Sven Eriksson och Håkan Lorantz.

Veteraner

SF26 i Ladvärnet Larslund

Veteraner

|R11| Jan Mimer före start med SF26 SE-TDW.

Veteraner

Midsommarafton, troligen 1965, vid Larslundsbaracken. Från vänster Åke "Kocken" Johansson, Håkan Lorantz ("Gluggen"), Rolf Lindberg, Lars Thörnblad, närmast till höger Lennarth Andersson (flyttat till Malmö 1965) och Nisse Andersson (Junehill).

Veteraner

Segelflygläraren Åke Johansson en vanlig flygdag med halvdåligt kallt väder.

Veteraner

|R12| SF-26 SE-SYM på Larslundsfältet. Anders Karlsson, Kurt Fägerman och Olle Thörnblad.

Veteraner

Ladvärnet Larslundsfältet.

Veteraner

|R13| Rolf Lindberg vid SF26 SE-SYM.

Veteraner

Lars "Lattio" Johansson, Anders Åhlund, Arne " Barney" Hellström.

Veteraner

|R14| Lars Thörnblad i SF-26.

Veteraner

Lars Thörnblad.

Veteraner

|R15| Bogserplanet SE-CRC vid Larslund stråk 26.

Veteraner

Bergfalke SE-TEK Larslund.

Veteraner

|R16| Arne Grentzelius.

Veteraner

Från v: okänd, okänd, Lars-Erik Holm, Anders Karlsson, Kjell Sundberg. Biltvätt vid "Örjan".

Veteraner

|R17| Ottsjön 1966, Rolf Lindberg, Lars Thörnblad, Sam Andersson.

Veteraner

Ottsjön 1965.

Veteraner

SE-SYM startar vid Larslundsfältet.

Veteraner

|R18| Dan Hedman och Åke Johansson vid SE-SYM Larslunds hangaren ca 1965. SF-26:an nyinköpt till flygklubben.

Veteraner

Se text till vänster.

Veteraner

|R19| SE-SYM på väg från järnvägsstationen.

Veteraner

SE-SYM på väg från järnvägsstationen.

Veteraner

|R20| Åke Nordlund uppträder här som traktorförare, men normalt är han fältflygare.

Veteraner

SE-SYM (SF-26) börjar lastas av järnvägsvagnen.

Veteraner

|R21| Åke Nordlund till höger samtalar med Kjell Sundberg, tekniker på F11.

Veteraner

SE-SYM på väg för nytt liv vid Larslundsfältet.

Veteraner

|R22| Larslunds grusgrop. Styrka på väg för EK-döpande.

Veteraner

Nybadade EK-flygare.

Veteraner

|R23| Dags för nästa dop.

Veteraner

Bogserkärran Piper PA-18 95 med bogserförare i viloläge.

Veteraner

|R24| Här närbild på bogserföraren Pep Lepik, flygnavigatör på Lansen vid F11. Senare under många år flygchef och pilot vid Svensk Flygambulans Säve Göteborg.

Veteraner

Den långa vägen till hangaren vid Larslund.

Veteraner

|R25| Åke Johansson får en stund över för en matrast.

Veteraner

Lars Thörnblad, Andersson och Anders Karlsson.

Veteraner

|R26| Här fler sovande, Lennart "Z" Zetterström, Hans Book samt Christer Fredin.

Veteraner

Reperation av hjul på Bergfalken. Från vänster Lennart Z, Hasse Book, okänd, Åke Johansson och Christer Fredin.

Veteraner

|R27| Vila före flygning, personerna okända.

Veteraner

Olympia på väg från hangaren mot fältet. Dragbil kommer från Rydens fruktaffär.

Veteraner

|R28| Larslund SE-SUR.

Veteraner

Privatägda Olympia SE-SAE vid Larslundshangaren.

Veteraner

|R29| Bergfalkarna SE-SUR och SE-TAT utanför Larslundshangaren.

Veteraner

Åke Johansson Kliver ombord på SE-TAT för en passagerarflygning med okänd.

Veteraner

|R30| SE-ATP på besök vid Larslund.

Veteraner

Björn Johansson och Hans Book spejar mot hangaren.

Veteraner

|R31| Trångt om magen för att fästa fallskärmen, tycker Jan Mimer.

Veteraner

SE-TAT.

Veteraner

|R32| Här bogserförare Lars Hallin redo att ge "järnet" (fullgas).

Veteraner

Åke Johansson till vänster dirigerar manskapet inför transport till fältet.

Veteraner

|R33| Åke Johansson och Lennart Z Zetterström kollar på kartan efter återkomst till fältet efter att båda utfört 5-milaflygning för silver C-diplom.

Veteraner

Åke Johansson och Lennart "Z" Zetterström mycket nöjda efter sina 5-milsflygningar. Åke landade på Saab-fältet i Linköping och Lennart landade vid Skärkinds kyrka i Östra Östergötland.

Veteraner

|R34| Ladvärnet Larslund.

Veteraner

Scheibe SF-26 SE-TDW. Invägning vikt- och balans med en helt ny TDW.

Veteraner

|R35| SF-26 monteras på stråket vid Larslund.

Veteraner

Hangaren Larslund.

Veteraner

|R36| Anders Karlsson, Rolf Lindberg, Åke Johansson, Christer Fredin och Barney Hellström.

Veteraner

Efter måltid dans. Notera vägen till hangaren.

Veteraner

|R37| Efter dans trötthet och sömn.

Veteraner

Vid Larslundsstråket.

Veteraner

|R38| Final stråk 08.

Veteraner

Upptagning för sättning.

Veteraner

|R39| Bogserkärran Super Cub PA18-95 vid Larslundsfältet.

Veteraner

Bergfalke SE-TEK vid Larslund.

Veteraner

SE-TIP vid Larslundsfältet.

Veteraner

|R40| Tomas Lampe med en omöjlig flygelev.

Veteraner

Bosse Persson i "Krokodildammen".

Veteraner

|R41| Arne Andersson, delägare i Olympia.

Veteraner

Anders Karlsson Oxelösund kliver ur planet efter landning.

Veteraner

|R42| Data för Larslundsfältet.

Veteraner

Larslunds fältet. Hans Book och till höger Lars Hellsing på väg att starta till den senare mycket omtalade molnflygningen över Jönåker.

Veteraner

|R43| Flaggen upp för linfällning, Anders Åhlund pilot. Plats Larslund östra änden av fältet.

Veteraner

Hans Backman utanför baracken i Larslundsskogen.

Veteraner

|R44| Yrkesfotografen Lars Thörnblad här vid vinterflyglägret vid Ottsjön. De finste bilderna Stigtomta-Larslund har tagits av Lars Thörnblad. Långresebesättning vid Älvsnabben seglatser jorden runt. Yrkesfotograf vid försvaret fram till sin pensionering. Segelflyglärare vid Larslund 1964-70.

Veteraner

Eleven okänd, flygläraren Åke Johansson, Lennart "Z" vid SE-TAT på Larslundsfältet .

Veteraner

|R45| Larslund. Iförd blå tröja Hans Backman, med solglasögon Kalle Johansson. I svart skinnjacka Anders Åhlund. 2De två till höger är okända.

Veteraner

Larslund. 3 Bergfalkar SE-SUR, SE-SXW, SE-TAT samt bogserkärran SE-CRC.

Veteraner

Lennart "Z" Zetterström tydligen på väg att lifta med Bergfalken TAT, Ivan Gerle till höger.

Veteraner

|R46| Lars Hallin ready to take off at Larslund international airport.

Veteraner

Piper Cub PA18-95 "knegar" upp en Bergfalke vid Larslund stråk 26.

Veteraner

Åke Johansson med elever Larslund, Lennart Zetterström vid vingen, Ivan Gerle vid stabilisatorn.

Veteraner

|R47| Lars Åke Johansson med elever Larslund.

Veteraner

Samma gäng på denna bild.

Veteraner

Vår-vinter montering av SE-SXW vid ladvärnet Larslundsfältet (Fält 10).

Veteraner

|R48| Åke Johansson och Crister Fredin monterar stabben på SXW vid Larslund Ladvärn.

Veteraner

Monteringer sker på de nedfällda portarna som har gångjärn vid marken och fälls ut mot marken utanför hangaren med en vinsch som handvevas, puh puh.

Veteraner

Grenza och Åke monterar vänstervingen.

Veteraner

|R49| Kurt Östrand längst till höger håller Bergfalkekroppen medan vingen sätts på plats. Kurt Östrand omkom med en Arme Super Cub vid Strandstuguviken utanför Nyköping.

Veteraner

Lars Hellsing, okänd och Crister Fredin monterar.

Veteraner

Åke och Crister har nu stabben på plats.

Veteraner

|R50| Var kom de häftiga stolarna ifrån? Enligt Lennart Z, stolar från K-holmarnas övernattningshus vid Stigtomta. Stolarna kom från Scaniabussar i Katrineholm, de var kasserade p.g.a att man inte kunde sitta i dom, man gled ur.

Veteraner

Lars Thörnblad har klättrat upp i taket på ladvärnet för att få ett "flygfoto". Notera linorna som öppnar och stänger portarna.

Veteraner

Åke Johansson och Hellsing.

Veteraner

|R51| Lars Hellsing monterar instrumenten i brädan.

Veteraner

Hans Book, till vänster, håller flygkroppen, Åke Nordlund mekar i nosen på Bergfalken.

Veteraner

Här har Emil Bachofners stora BMW fastnat i den mjuka Larslundsvägen.

Veteraner

|R52| Bergfalke SE-TAT. TAT:en hänger idag i taket på F11 Flygmuseum vid Skavsta Flygplats utanför Nyköping. Mycket roligt att den finns kvar.

Veteraner

Lars Thörnblad utför passagerarflygning vid Larslund övriga okända, möjligen Hasse Book i randig tröja.

Veteraner

Eleven Anders Åhlund klar för start.

Veteraner

|R53| Åke Johansson placerar några fallskärmar på vingspetsen, detta för att planet inte ska röra sig om det kommer en vindpust.

Veteraner

Anders Åhlund, Hasse Book och Lennart Zetterström vid Berfalken SE-SUR vid Larslunds Flygplats.

Veteraner

Anders Åhlund flygelev Larslund.

Veteraner

|R54| Lars Hallin i Bergfalke Larslunds Flygplats.

Veteraner

Ottsjölägret.

Veteraner

Lennart Z Zetterström i en Mucha-Standard, Ottsjölägret.

Veteraner

|R55| Åke Johansson tar bort fallskärmspåsen, troligen dags att börja flyga. Planskolan vid Larslund kommer närmare stråket (i överkant).

Veteraner

Åke Johansson kollar att eleven (okänd) får på sig skärmen korrekt.

Veteraner

|R56| Lennart Z Zetterström vid Larslund.

Veteraner

Olle Thörnblad och Andersson, vid "Örjan", smeknamnet på vattenpumpen utanför baracken Larslund, i början av 1960 talet.

Veteraner

|R57| Lars Thörnblad och Lars Hallin vid Bergfalken SE-SUR.

Veteraner

Vinter vid Ladvärnet Larslund/Fält 10. Lars Thörnblad spejar efter våren.

Veteraner

Ladvärnet Larslundsfältet.

Veteraner

|R58| Åke Johansson vid Larslund med 1-metersmätaren. För uppmätning av avstånd mellan flygplanet och landningsmärket.

Veteraner

Clas Åkesson och Åke Johansson framför ladvärnet Larslund.

Veteraner

SE-SYM med SE-FCO i bakgrunden.

Veteraner

|R59| Ladvärnet Larslund.

Veteraner

Skogsvägen Larslund.

Veteraner

Lars "Lattjo" Johansson vid Larslund.

Veteraner

|R60| SE-FCO Piper PA-28 140 kommer in för linfällning.

Veteraner

Märket Larslundsfältet. Från vänster: Eivy Varlind (sedermera Åhlund), Arne Hellström, Åke Johansson, Okänd, Lars "Lattjo" Johansson, Torsten Gustavsson och Kjell Sundberg.

Veteraner

Bergfalket SE-TAT besiktigas före flygning.

Veteraner

|R61| SE-TAT.

Veteraner

Flygplansvakt/vikt. Leif Johansson kallades även Moth-Johan och köpte en egen lill-Cub efter att tagit segel- och motorcertifikat.

Veteraner

Flygplansvakt/vikt. Leif Johansson.

Veteraner

|R62| Liten flygelev i Bergfalken.

Veteraner

SE-SYM vid stråk 26 Larslund.

Veteraner

Kalle Johansson.

Veteraner

|R63| Transport av stabilisator.

Veteraner

Kalle Johansson från Stigtomta.

Veteraner

Jan-Erik Hedström, segelflygare vid Larslund (Bagare kallades för "Smula").

Veteraner

|R64| SE-TIP klar för start stråk 08 Larslund.

Veteraner

Segelflyglärare Lars Thörnblad.

Veteraner

Thörnblad vid märket stråk 26 (så här stor var abborren ?). Notera plantskolan etablerad söder om stråket (mot hangaren).

Veteraner

|R65| Trafikledare och segelflyglärare Lars Thörnblad i TL-tornet. (Något mindre än på Arlanda).

Veteraner

Lars Lattjo Johansson på transportvägen hangaren-fältet Larslund.

Veteraner

|R66| Bygglokalen Östanvägen Kjell Andersson 1978-80.

Veteraner

Bygglokalen Östanvägen, "Masken"?, 1978-80.

Veteraner

Bygglokalen Nyköping 1978-80. OBS den öppna ytterdörren! Grannarna har allt sedan starten vid bygglokalen 1955 alltid klagat på den "uppfriskande" doften från tinner och dope. På bilden uppe till vänster syns flygläraren Harry Molander med eleven Sven-Tage Eriksson i Grunau Baby, 1954. Kjell Andersson i vit rock. Bygglokalen fyllde 55 år 2010.

Veteraner

|R67| Helge Martinsson i Foka Standard Larslund 1978-80.

Veteraner

Helge Martinsson i Foka Standard Larslund 1978-80.

Veteraner

Arne Jannerblad vid Larslund 1978-80.

Veteraner

|R68| Larslund 1978-1980.

Veteraner

Larslund 1978-80. Från höger Bengt Andersson - Stefan Christensen.

Veteraner

|R69| Larslund 1979-80.

Veteraner

Larslund 1979-80.

Veteraner

|R70| Larslund 1979-80.

Veteraner

Larslund 1979-80.

Veteraner

|R71| Larslund 1979-80.

Veteraner

Åke Johansson söker nyckel till baracken Larslundsfältet som brukar ligga i fågelholken. Det är ca 43 år sedan Åke sökte efter nyckeln senast.

Veteraner

|R72| Här Örjanpumpen i juli 2013 vid Larslunds Flygplats. Örjanpumpen betraktas av de insatta segelflygarna från 1960- och 1970-talet nästan som en religiös symbol med magisk makt. Att dricka från brunnen före start ansågs ge bättre förutsättning att klara att ligga i centrum i en termikblåsa. Ett besök rekommenderas och för information nås den magiska platsen fortfarande lätt med vägen genom Plantskolans byggnader ned till banbörjan 08.

Se VIDEO-reportaget från Örjanpumpen.
Örjanpumpen vid fd. Larslunds flygfält är still going strong. Pumpen installerades under krigsåren på 1940 talet och användes mellan åren 1961-1981 av alla segelflygare. Vid en expedition 2013 återfanns pumpen i den nu uppväxta skogen av Åke Johansson och Lars Hallin, vattenkvaliteten befanns fortfarande vare utmärkt.

Veteraner

|R73| Åke Johansson vid platsen för ladvärns-hangaren Larslund. Naturen börjar ta över hangargolvet.

Veteraner

Veteraner vid Larslundsträffen 31/5-2014. Från vänster: Lennart Z Zetterström, Anders Åhlund, Thomas Ryden, Åke Johansson, Arne "Barney" Hellström och Lars Hallin.

Veteraner

|R74| Larslundsträffen 2014. Från vänster: Lars Hallin, Tomas Ryden, Arne Hellström, Anders Åhlund och Sören Jansson (hembygdsföreningen).

Veteraner

Lennart Z Zetterström berättar om segelflyget på Larslundsfältet 2014.