Till startsidan
F11museum
Välkommen till lokal flyghistoria

Stigtomta flygplatsveteraners sida med bilder på gammal flygradioutrustning

Här är tänkt att visa gamla modeller av flygradio från början av 1950 och fram till 1970. Det är utrustningar som satt monterade främst i mindre flygplan som användes av klubbar och privatpersoner, 23 st av bilderna kommer från apparater som finns på Arlandamuseet och som skänktes dit i slutet av 1990 av Lars Hallin, övriga kommer från Lars Hallins privata samling.

Veteraner

|R1| Flygradio Murphy Radio Ltd. Herts England. 1 sändning och mottagningskanal på 119,7 MHz. PÅ 1950-60-talet var frekvensen 119,7 MHz en allmän tornfrekvens som passades av alla trafikledningstorn. Högra delen Sändare/Mottagare med 12 radiorör, samt 2 kristaller för sändare respektive mottagare. Den vänstra enheten innehåller strömförsörjningsutrustning för stationen och består av vibratoromformare, transformator och likriktare vilket behövs för radiorörens anodspänningar. Matning från flygplanet är vanlig 12 volt från batteriet. Stationen kommer från Aeroklubben i Göteborg, där den på tidigt 1950 tal satt som kommunikationsradio i en Engelsk Austermaskin, (Torslanda Flygplats). Foto: Sture Nilsson Arlanda.

Veteraner

LEAR typ: LTR-6 VHF sändare/mottagare för flygbandet. Sändaren har plats för 12 kristaller (kanaler) och har en uteffekt på ca 2 watt. Mottagaren är analog och avstämningen sker med "Tune"-ratten till rätt läge på skalan 108-126 Megacykler. Tillverkad ca 1954 i USA. Vanlig i Amerikanska See-Bee amfibie och Bell 47. Foto: Sture Nilsson Arlanda.

Veteraner

|R2| Narco Superhomer VHT-2 VHF sändare/mottagare samt VOR navigering flygbandet. Sändaren har plats för 4 kristaller (kanaler) sändarens uteffekt ca 2 watt. VOR indikatorn centreras av ratten ned till vänster samt i underkant på skalan alldeles till höger om ratten. To-From får man med en vridning på ratten mellan indikatorförnstren. Vid sändning lyser lampan på radiopanelen och blinkar i takt med talet. Innehåller 14 radiorör. Den mest vanliga flygradion i småflygplan under perioden 1955-1965. Tillverkat av Narco Avionics USA. Vanlig i Piper och Cessna (L.H.).

Veteraner

Narco Superhomer VHT-2 översida (L.H.).

Veteraner

Narco Superhomer VHT-2 undersida (L.H.).

Veteraner

|R3| Narco Superhomer VHT-3 utveckling av VHT-2 nu med 12 sändarekanaler. Från 1957. (L.H.).

Veteraner

Narco Superhomer VHT-3 från Arlanda museet. (Foto: Sture Nilsson).

Veteraner

Narco Superhomer VHT-3 ovansida. De runda blanka "burkarna" är condensatorer, utom den största som är en vibratoromformare. Vibratoromformaren "hackar" sönder den 12 volt likspänning som kommer från flygplanets batteri till växelspänning som sedan kan transformeras upp och likriktas till 250 volt likspänning för radiorören. (Foto: L Hallin).

Veteraner

|R4| Här närbild på vibratoromformaren utdragen ur sin sockel. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

Narco Superhomer VHT-3 med grå panel.

Veteraner

Narco Homer Modell: LFR-3. Poor mans ADF, vanlig tillsammans med Superhomern, Frekvensband 200-1500 KHz. Ingen ADF-indikator finns, anflygning mot NDB-sändaren sker med att lyssna på ljudstyrkan. Innehåller 3 radiorör. Ramantenn fanns uppspänd i bakkroppen på flygplanen, bl.a i PA22 Tri Pacer ca 1955-63. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

|R5| Annons i Flying år 1960.

Veteraner

Service manual Narco Superhomer.

Veteraner

|R6| Här en fin bild på instrumentbrädan i en Piper Tri Pacer PA-22 utrustad med Narco Superhomer och homer LFR-3. Picture are coming from Larry and Sue Westin's homepage, Newport Maine USA. Many thanks Larry!

Veteraner

Flygradio Narco Simplexer VC-27, med kraftenhet V12-MP-2A. Manuell avstämning av mottagaren. 27 st fasta sändarefrekvenser med 1 kristall för varje kanal. Tonsignal för exakt inställning av mottagaren med hjälp av sändarekristallen. "Pull Xtal tune Push receive" 13 st radiorör, vibratoromformare i kraftenheten för att erhålla anodespänning till radiorören. Vanlig i Cessna och Piper, tillverkad 1958. Detta exemplar från SE-CLP Kalle Kristiansen Torsby, urmonterad av Lars Hallin Fornebu Oslo 1973. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R13| Flygradio Narco Omnigator MK-2 med kraftenhet/modulator V12-MP-2A. 27 st fasta sändarekanaler, manuell avstämbar mottagare, VOR nav med LOC/ILS kurslinjefunktion. Med marker beacon 75 Mc funktion (endast ljud) 23 radiorör, vibratoromformare i kraftenheten. Tillverkad 1958 Narco Avionics USA. Från Cessna 140 OY-BLW Knut Johansson, Danmark (fd teknisk chef Svensk Flygambulans Säve). Foto: Sture Nilsson Arlanda

Veteraner

Kraftenheten V12-MP-2A för ovan Narco Flygradio Omnigator MK-2. Foto: Sture Nilsson Arlanda.

Veteraner

|R14| Piper Autonav Radio Compass PRC-3. Indikatorn visar riktningen till radiofyr/rundradiosändare. Levererades installerade i Pa-28 samt PA-22-108 ca 1962.

Veteraner

Piper PRC-3 Autonav Radio Compass. 11 st radiorör samt 1 st Transistor 2N669 som tillverkar anodspänning till radiorören.

Veteraner

|R15| Piper PTR 1 Sändare mottagare för flygbandet. 25 kristaller för sändarekanaler, analog mottagare, calibreringsläge för att söka upp rätt frekvensen på mottagareskalan. Uteffekt 3-4 watt. Modulationslampa blinkar vid sändning. Tillverkad 1964. Tillbehör: VOR-LOC indikator =OL-1. se R54

Veteraner

Piper PTR 1.

Veteraner

|R16| Piper PTR 1.

Veteraner

Piper PTR 1.

Veteraner

|R17| Piper PTR 1.

Veteraner

Frekvenskontroll av sändare utförd vid leveransen av radio Piper PTR1. Protokollet (del av det visas på bilden) hittades fastsatt inne i apparaten efter inköpet av apparaten den 30 nov 2012 (efter 48 år!).

Veteraner

|R18| Radiokompass Piper Autonav PRC 1 samt Com-Nav Piper PTR 1. Radion finns numera på Radiomuseet i Göteborg, www.radiomuseet.se

Veteraner

King KI-210 Navindikator för ovan King KX-130 VOR-LOC-GP, heltransistoriserad. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R19| King KY 90 , 90 kanalers kommradio. Den första radion som tillverkades av King Radio Corp USA år 1959. Frekvensområde 118,00 MHz - 126,90 MHz. 90 kanaler. Radioenheten hade 12 radiorör medan kraftenheten/modulatorn hade 2 st krafttransistorer. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

King KY 90 ovansida. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

King KY 90 undersida. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

|R20| Samma station som ovan Narco MK12, detta exemplar finns på Arlandamuseet. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Kraftenhet för ovan Narco MK12 typ T12MP12. Ger nödvändiga anodspänningar till radiorören samt högtalareljud och mikrofonmodulation. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

King KX130/Kom/Nav är egentligen en King KY95 radio med en påmonterad Navmottagare KN50A i botten. 360 kanalers komradio samt 100 kanalers navmottagare VOR/LOC/GP (GP endast 109,0 - 110,9Mc, 20 kanaler). Från Tyvold, Norsk Luftforskningsinstitut. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R21| Kraftenhet King KS-501A för ovan KX130. Transistorer ovanför kontakten demonterade. Servicetaggar från Fred Olsen Flyselskap Forneby Oslo, Nyge Aero Nyköping, Aerodrome Service Bromma. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

King KX-160 Flygradio Kom 118,00 - 135,95 Mc, Nav 108,0 - 117,9 Tillverkad 1969. Blandat radiorör och transistorer. Vanlig 1968 - 1985. Från SE-ETO (Trötte Olle) Cessna 150, Anders Rogberg Torslanda.

Veteraner

King KI-211 VOR/ILS indikator till KX160 Kom/Nav. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R22| Nätaggregat KS-505 för King KX160. Från SE-ETO Anders Rogberg Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

ADF Mottagare ARC 318G frekvensområde 190-1750 KHz 14 st inlödda miniatyr-radiorör, vanlig i 2-motors affärsflygplan 1960-1975. Urmonterad ur SE-FLG PA-31 Navajo, Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

ADF mottagare ARC (Cessna) 400 ca 1965. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R23| Kommradio Cessna-500. Tillverkad av ARC (Aircraft Radio Corporation, Boonton, USA) 1964. Märkt A/C 336063. SE-ETZ, 13 radiorör, 55 kristaller, 360 kanaler 118,00 - 135,95 Mc. Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Kraftomformare för Cessna 500 Komradio typ DV-302A.

Veteraner

|R24| Navigationsradio Cessna 500 (tillverkad av ARC, Aircraft Radio Corp Boonton USA) 200 kanaler 15 radiorör, från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Radiokompass ADF (Automatic Direction Finder) Typ: Motorola T12B. Tillverkningsår 1964. Första heltransistoriserade ADF:en. Tillverkades även senare av Bendix med en version med avstämningsindikator (T12C). 190-1750 KHz. Vanlig i allmänflygplan (General aviation) 1963-1985, även i 2-motors affärsflygplan. Fast Loopantenn (till vänster) (högra loopantennen för Cessna ADF). Senceantenn monterades mest som en trådantenn från flygplanets tak till fenan. Denna ADF från SE-EOU Piper PA24-250 Comanche, Bernhard Feimert Göteborg. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R25| ADF Indikator för Motorola ADF T12 Typ 551 Från SE-EOU. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Radiokompass Narco ADF 31A tillverkad 1968. Heltransistor, 37 st transistorer. Manuell avstämning med tuningmeter. Har 75 MHz markermottagare inbyggd (endast ljud). Användes i privatflygplan 1968-80. Loopantenn samt långwireantenn för mottagningen. Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Loopantenn för Narco ADF 31A. Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R26| Narco MK24, Narco:s första heltransistoriserade station, 360 kanaler kommunikation och 100 kanalers navigationsmottagare. Tillverkad 1968. Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Collins 618-M1 VHF Sändare Mottagare 118,00-135,95 MHz. Tillverkad 1974, användes allmänt i större affärsflygplan, samt i DC-8-9 Caravelle mm. Från Svensk Flygambulans Beech 200, Säve. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R27| Navigationsmottagare Collins 51-RV2 VOR-ILS. Från Svensk Flygambulans Beech 200 SE-IIE. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

Väderradar RCA typ: AVQ-20. Från Beech 200 Svensk Flygambulans Säve/Göteborg. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R28| Cessna 300 Kom/Nav. Tillverkad av: Aircraft Radio and Control/div Cessna Aircraft Co. (tidigare ARC, Aircraft Radio Corp. Boonton USA). Foto: Lars Hallin.

Veteraner

Becker AR400 Kommradio 118,00 - 135,95 MHz. Tillverkad av: Becker Flugfunkwerk Baden-Baden Tyskland år 1970. Vanlig i allmänflyg och satt även i polisens första Bell 206 Jetranger. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

VOR indikator Piper 01. Tillverkad av Piper Electronic division 1962. Endast VOR. Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

|R29| Navmottagare Narco NAV 11. Komplett indikator och mottagare i samma instrument. 200 kanaler 108,00-117,95 MHz, VOR + LOC. Tillverkad 1975. Från Hallins Flygradio Torslanda. Foto: Sture Nilsson, Arlanda.

Veteraner

King KTR 900A. Kommunikationsradio för flygbandet med 720 kanaler 118,00 till 135,95 MHz. Sändare 25 watt, 24 volts matningsspänning. Kom ut på marknaden 1966. Vanlig i större 2-motorsflygplan Typ Piper Navajo, Cessna 500. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

|R30| Narco Com 120. Flygradio 720 kanaler 118,00 till 135,95 MHz. Sändare 8 watt. I produktion ca 1972. Vanlig i Cessna och Piper. Från Hallins Flygradio Säve.

Veteraner

King KX175B. Kom ut på marknaden ca 1969. 720 kanalers Sändare-Mottagare, 200 kanalers Navigationsmottagare. Sändareffekt 7 watt. Vikt 3,5 kg. Foto: Lars Hallin.

Veteraner

King KY195B. Lika tidigare KX175B men ingen navigationsmottagare. Dubbla inställningar för frekvensen som väljes med A-B-vredet. Foto: Lars Hallin.