Till startsidan
F11museum
Välkommen till lokal flyghistoria

Stigtomta flygplatsveteraners bildsamlingar från NYGE-Aero

Historien bakom ANA-Flyg och Nyge-Aero. med bilder från 1955-1970.
År 1903 byggdes möbelfabriken Nordiska Kompaniet (NK) omedelbart väster om nuvarande hotell "Kompaniet", ca 200 meter norr om hamnen i Nyköping. Det var huvudkontoret i Stockholm som beslutade att tillverkning av möbler skulle ske i Nyköping. NK hade bildats i Stockholm år 1902 med familjerna Lundberg och Sachs som ägare. År 1909 hade NK i Nyköping över 300 anställda.
År 1937 Bildades dotterbolaget ANA=Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik och man började montera bilar från Chrysler. Det var märkena Plymouth, Desoto, samt lastbilen Fargo man började med. År 1940 fick man beställning att tillverka Jaktplanet J22, det var vingar och flygkroppen man byggde. Nästan 200 plan byggdes under kriget. Efter krigsslutet ombildades företaget med andra ägare.
År 1948 fick ANA agenturen för Piper flygplan, det var J Kjellberg som gjorde överenskommelsen med Chrysler i USA som hade intressen i Piper. Den första som anställdes vid ANA-Flyg var Walle Forslund, tidigare flyglärare och chef för segelflygskolan i Ålleberg. Den första beställningen hos Piper var på 4 st J3Cub, de kom i trälådor och sattes samman av flygplansmästare Helmer Larsson vid F11 med hjälp av tekniker från flottiljen. J3 Cubben kostade då 16 000 kronor.
I mitten av 1950 köpte Disponent Göte Johansson Piper agenturen av ANA och blev då ensam ägare av bolaget. Med sitt stora flygintresse (köpte en Piper PA20 Pacer) och sinne för affärer tog försäljningen ytterligare fart och flygfältet vid Brandholmen byggdes med kontor och hangar. Göte hade sedan tidigare firman Nyge-Verken som tillverkade bland annat persienner och tavelramar. 1960 såldes 40 st flygplan. 1962 såldes 58 st flygplan varav 10 st var 2-motoriga plan. NYGE-fältet upphörde som flygplats år 1985.

Veteraner

|R1| Walle forslund, första direktören på Nyge-Aero. Bild med tillstånd av Per Forslund.

Veteraner

Ca år 1951. En Super Cub PA18-150 utanför ANAs leveranshall som låg i södra änden på Ringvägen nära hamnen i Nyköping. Äldre Nyköpingsbor kan kanske orientera sig med hjälp av ställningen uppe till höger som tillhörde Gasverkets gasklocka. Hur Cubben kom därifrån är oklart, kanske Walle Forslund hittade någon raksträcka i närheten för start. Bild med tillstånd från Per Forslund.

Veteraner

Exakt samma plats som bilden till vänster med Piper Super Cubben men år 2012. Foto och copyright: Åke Johansson.

Veteraner

|R2| Nyges grundare Göte Johansson till vänster ca 1958. Copyright Sörmlands museum.

Veteraner

Besökare vid Nyge-Aero nr 4 från vänster Walle Forslund. Copyright Sörmlands museum.

Veteraner

|R2A| Brandholmen som det såg ut innan flygplatsen anlades ca 1950. Endast ladan finns vid kullen där Ana-Flyg/Nyge Aero anlades. Bilddata: från Nyköpings kommun kartavdelningen: Gammal märkning: Lagd av fänrik O Åman och fotograf R Denler. Copyright 2012 Nyköpings Kommun.

Veteraner

Nyköping ca 1955. Innan Brandholmsfältet anlades, användes några mindre landningstråk nära staden för lättare flygplan. Vid det röda strecket uppe till vänster (mellan viadukten Väster tull och Lindbacke) landade ofta Stockholms Aero med Auster-maskiner (flygförare Rune Wahlund). Vid det högra röda sträcket använde firma Jordbrukflyg ett mindre grässtråk omedelbart öster om Lergropen och nära Brandholmsvägen. Det var 65 hk Piper Cub utrustade med besprutningsaggregat som använde stråket (flygförare Jern ex.F11). Copyright 2012 Nyköpings Kommun.

Veteraner

|R2B| Nyköpings hamn uppe till höger. Lergropen där det kördes iceracing syns hitom hamnen. Jordbruksflygs landningsstråk var vid vänstra delen på bilden, ovanför landsvägen till Brandholmen. Tid ca 1949. Copyright Sörmlands museum.

Veteraner

Flygfältet Brandholmen, Nyge-Aero ca år 1959. Foto Lars Hallin.

Veteraner

|R3| Nyge-fältet/Brandholmen ca 1966. Det nedlagda grässtråket syns till vänster om den nya högra asfaltbanan. Copyright Sörmlands Museum.

Veteraner

Nyge-Aero ca 1968. Infällt nere till höger från 1975. Copyright 2012 Nyköpings Kommun.

Veteraner

|R4| Nyge Aeros ägare Göte Johansson sittande nr 2 från höger.

Veteraner

"Chefens" bil utanför verkstaden nr 1.

Veteraner

|R5| Nyge-Aero Brandholmen Nyköping ca 1967-68.

Veteraner

FFK kurs Nyge Brandholmen 1967. Lars hallin Nyge Aero till höger, demonstrerar radioutrustningar för från vänster Knut Svensson Hässleholm, Bengt Isaksson Vilhelmina, Per Hård Ovan-Siljan, Eje Widen S Dalarna och Erik Eriksson Uppsala.

Veteraner

|R6| Verkstadschefen Ove Danielsson demonstrerar de-icersystemets trycktank för deltagare i en FFK kurs 1967.

Veteraner

Verkmästare "Sam" Samuelsson visar runt i Nyge-Aeros verkstad Brandholmen Nyköping.

Veteraner

|R7| Bengt Krönby teknisk chef Nyge Aero håller en genomgång för FFK tekniker 1967.

Veteraner

Ingenjör Hans Knecht, Nyge, berättar om Bendix fuel injection.

Veteraner

|R8| Vid hangarporten. Pelle, Routsalainen, Heinz Rusack, Hasse, Arne Hoonk, Bengt Bark, Kennet Månsson. Foto: Tony Nyström, ca 1964.

Veteraner

Tony Nyström i första radioverkstaden 1962-64. Verkstaden låg på andra våningen, på sydsidan i "tegelhuset". Tony löder så det "ryker". På bänken en Narco Omnigator för reparation från Solbergsflyg i Malmö. Bakom Omnigatorn troligt en Piper PTR1 Kom-Nav med indikator OL-1. Foto. Lars Hallin (med Tonys kamera).

Veteraner

|R9| Här Lars Hallin på samma plats som föregående bild. Foto: Tony Nyström.

Veteraner

Heinz Rusak och Stig Söderholm Nyge-Aero Verkstad.

Veteraner

|R10| Gösta Kjällström.

Veteraner

Stig Söderholm.

Veteraner

|R11| Större översyn av en 2-motors Piper Aztec.

Veteraner

Jan-Olov Svedlund, Karl-Axel Fröjd och Erik Bjuren i radioverkstaden Nyge-Aero.

Veteraner

|R12| Jan-Olov Svedlund.

Veteraner

"Felle".

Veteraner

|R13| Stig Söderholm med kompassdiviering vintertid.

Veteraner

Från vänster stående Erik Bjuren, Kindholm, Jan-Olov Svedlund. Sittande från vänster Tony Nyström, Lars-Allan och "Felle".

Veteraner

|R14| Lars-Allan, Tony Nyström, Erik Bjuren och Jan-Olov Svedlund.

Veteraner

Kindholm, Tony Nyström, Jan-Olov Svedlund, Erik Bjuren och Lars-Allan.

Veteraner

|R15| Gösta Kjellström.

Veteraner

Jan-Olov Svedlund med kablagetillverkning Nyge-Aero.

Veteraner

|R16| Okänd.

Veteraner

Stig Söderholm.

Veteraner

|R17| Radiokablage som skall monteras.

Veteraner

Sovplats Seneca.

Veteraner

|R18| Jan-Olov Svedlund igång med radioinstallationer.

Veteraner

Stig Söderholm, kommentar frisyr överflödig :).

Veteraner

|R19| Jan Olov Svedlund vid testbänken.

Veteraner

Testbänk avionic radioverkstaden Nyge-Brandholmen 1970-75. Foto: Tony "Tompan" Nyström.

Veteraner

|R20| Testrum för Heaters. Foto: Nyström.

Veteraner

Testbänk avionics Nyge-Aero Brandholmen/ Nyköping 1970-75. Foto: Nyström.

Veteraner

|R21| Testutrustning fär startmotorer och generatorer. Foto: Tony "Tompan" Nyström.

Veteraner

Radioförman Karl-Axel "Kalle" Fröjd radioverkstaden Nyge-Aero Nyköping 1970-75: Foto T Nyström.

Veteraner

|R22| Söderholm, far till Stig till höger. I mitten Lars Hallin, pilot vid rundtur men var? (Norrköping?). Vissa skador på fotot. Flygplanet Nyköpings Flygklubbs PA-28-180C SE-EMO.

Veteraner

Nyge Aero ca 1964 ny verkstadsbyggnad under uppförande.

Veteraner

|R23| Gammal Tiger Moth på besök vid Nyge Aero.

Veteraner

Här Nyges demo PA-23 Apache-235 SE-ECE. Radioutrusning ADF Bendix T12B, Com-Nav King KX130 med ILS. Extra com King KY95. Foto: Tony Nyström.

Veteraner

|R24| DN-Expressens reportageplan ca 1966.

Veteraner

PA28 180C.

Veteraner

|R25| Tippsy Nipper på vinterförvaring, ägare Olle Ringstrand.

Veteraner

PA24-250 SE-EDF Comanche flögs över från USA av Olle Ringstrand.

Veteraner

|R26| Första hangarplattan.

Veteraner

Piper Cub J3.

Veteraner

|R27| Praktikant, Halvarsson och Bosse Buskas.

Veteraner

Halvarsson och Bosse Buskas.

Veteraner

|R28| Kalle Fröjd och Lars Hallin i radioverkstaden i källarplanet som var nr.3 sedan 1961. Foto: Tony Nyström.

Veteraner

Radioverkstaden Nyge-Aero ca 1967.

Veteraner

Radioverkstaden Nyge-Aero ca 1967 (Hallin skymtar vid arbetsbänken).

Veteraner

|R29| Aztec PA23-250 SE-ECA. Försvann i havet utanför Visby fredagen den 27/8 1965 mellan 22.15–22.20. Taxiflygpiloten Arvid Buskas var på inflygning till Visby för att hämta permittenter då olyckan inträffade. Flygplan och pilot återfanns aldrig, vissa flytande föremål från planet lär ha påträffats. Foto Tony Nyström.

Veteraner

Aztec 250 tillhörande Pripps Göteborg.

Veteraner

|R30| Byggnation av TL-tornet.

Veteraner

Cessna 172 med King 160 radio.

Veteraner

|R31| Cessna 172 vid Nyge fältet.

Veteraner

Nyge Aeros platta en vårdag på 60-talet. Från vänster: Apache 235 SE-ECE, PA-25 Pawnee, PA-28 Cherokee, PA-20 Pacer SE-CSU (Ägare Gösta Lundin Barrsjön/Malmköping 1960-70) Super Aero, Lake amphibian.

Veteraner

|R31A| Volvos P Navajo SE-GAE vid Nyge/Brandholmen 1970-75

Veteraner

Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

|R31B| Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

Nyge/Brandholmen Piper L4 1970-75.

Veteraner

|R31C| Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

|R31D| Nyge/Brandholmen 1970-72.

Veteraner

Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

|R31E| Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

|R31F| Nyge/Brandholmen 1970-75.

Veteraner

SE-CZM PA22 Colt 150 på rep efter kollision med bil på Vängsö flygfält.

Veteraner

|R32| Curt Olsson och Göte Mauritz i motorverkstaden 1974.

Veteraner

Göte Mauritz och Kurt Olsson i motorverkstaden 1974.

Veteraner

|R33| Håkan samt Bengt Bark i måleriet 1974.

Veteraner

Jan-Olof Svedlund och okänd vid radioverkstaden Nyge-Aero Brandholmen 1974.

Veteraner

|R34| Mr Dunnington på radioverkstaden 1974.

Veteraner

Piper PA-31P 1974.

Veteraner

|R35| Radioinstallationer i Piper PA31 1970-75.

Veteraner

Omdukning av PA22 Tri Pacer vid lokal Nyge-Aero Hargs fabriker Nyköping 1970-75.

Veteraner

Samma som till vänster 1970-75.

Veteraner

|R36| Mittre verkstadshallen Nyge-Aero Brandholmen Nyköping 1970-75.

Veteraner

Radioverkstaden Nyge-Aero ca 1970-75. Från vänster Svedlund, Peder Grahn, samt okänd.

Veteraner

|R37| Navajo? 1974.

Veteraner

Jan-Olof Svedlund och Lars Hallin i "Blå hangaren" Torslanda ca 1974. Flygplanet Falcon-10 SE-DDF tillhörande Volvo. Notera små "plastkulor" på golvet. Hangaren som tillhörde Luftfartsverket var dragig och kall, varför extra isolering bestående av små plastkulor sprutades in i väggarna. Dessa kulor rann ideligen ut i springor och ut på hangargolvet. Mer information om Blå hangaren och Torslanda flygplats finns på www.torslandaflygplats.se.

Veteraner

|R38|  

Veteraner

|R39|  

Bilder nedan till och med bilden på Per-Olof "Rulle" Rudolfsson är fotograferade av Lennart "Z" Zetterström.
Veteraner

|R40| "Plåthangaren" första hangaren ANA-Flyg Brandholmen Nyköping. Gula stugan till vänster första kontoret ANA-Flyg.

Veteraner

Lake amfibie.

Veteraner

Fly-in ca 1967. Flygklubbens röda hangar (tidigare Stigtomta) i bakgrunden.

Veteraner

|R41| Armecubbar till höger om tält-hangaren.

Veteraner

Annan vinkel.

Veteraner

Verkstadshangaren öster om stora kontoret (tegelhuset).

Veteraner

|R42| Ingång till radioverkstaden till vänster, reservdelar i mitten, verkstadskontor till höger.

Veteraner

Birgitta Dake, kontorsdam tekniska kontoret.

Veteraner

Fly-in 1960-talet.

Veteraner

|R43| Fly-in 1960-talet.

Veteraner

Nyges kontrollchef under många år, Anders Ljungberg, aktiv i EAA.

Veteraner

|R44| Sjöflyghamn i anslutning bantröskel 32.

Veteraner

Piper PA24-400 Comanche på besök. Pilot Ian Forbes från Pipers Euopakontor i Geneve.

Veteraner

|R45| PA-32 SE-EZF – sedermera i NFK:s ägo.

Veteraner

Minihelikopter.

Veteraner

|R46| Utprovning av Piper PA28 med flottörer.

Veteraner

Utprovning av Piper PA28 med flottörer.

Veteraner

|R47| Tälthangaren, nya Pipers i trälådor.

Veteraner

Utställning dukning av vingar samt visning av flygmotorer.

Veteraner

|R48| Utställning vingar utan dukklädsel.

Veteraner

Nr 2 från vänster Bengt Rönnberg, chef för radioverkstaden.

Veteraner

|R49| Taxningsprov PA28 med flottörer.

Veteraner

Flygutprovning PA28, testpilot Anders Ljungberg.

Veteraner

|R50| Stadsfjärden utanför Nygefältet.

Veteraner

Kärra för sjösättning av flygplan på flottörer.

Veteraner

|R51| Personer till vänster: Chefen Nyge Aero Walle Forslund, flyglärare Kjell Ahlberg och överste Henrik Nordström.

Veteraner

Twin Comanche framför första verkstadshangaren.

Veteraner

|R52| Fenan på Piper PA23 250 med parkerad konstflygare.

Veteraner

Tekniske chefen Bengt Krönbys son Anders med röd skjorta och blå hängslen, sitter i en ”Avionic-demo kropp".

Veteraner

|R53| Nyges kundrum.

Veteraner

Veteraner

|R54| Nyge-Aeros första verkstad/kontorsbyggnad.

Veteraner

Östra delen av hangarplattan med Stadsfjärden i bakgrunden.

Veteraner

|R55| Super Aero på plattan och SE-EMO från flygklubben landar bana 32.

Veteraner

Lake Amphibian sjö/landflygplan med motorn på taket.

Veteraner

|R56| Navajo EZY vid Kungsängen. Den första PA31-310 i Sverige.

Veteraner

Walle Forslund med pilot Navajo SE-EZY vid Kungsängen Norrköping.

Veteraner

|R57| Vargavinter vid Brandholmen.

Veteraner

Vargavinter vid Brandholmen.

Veteraner

|R58| Vargavinter vid Brandholmen.

Veteraner

Nyge-Aero SIF-klubb på fest. Från vänster Ragna Perneborg reservdelslagret, Staffan Bergstedt (skymd), Lennart Appel verkstadskontoret, Lennart Zetterström tekniska kontoret, Ingegerd Olsson reservdelslagret och Kurt Olsson motorverkstaden.

Veteraner

|R59| Fly-in vid Nygefältet.

Veteraner

Fly-in vid Nygefältet.

Veteraner

|R60| Berit Krönby vid informationen Fly-in Nygefältet.

Veteraner

Fly-in vid Nygefältet.

Veteraner

Servicepersonal + Lillemor Karlsson (numera Svensson).

Veteraner

|R61| 1:a PA-34 – Seneca i Sverige.

Veteraner

Utsikt från hangartaket mot norr och bana 08.

Veteraner

|R62| "Cat-Air´s" PA-23-235.

Veteraner

Piper PA28R.

Veteraner

|R63| En av två Fpl 35 Draken, som landade på fel flygfält vid en militärövning.

Veteraner

Per-Olof ”Rulle” Rudolfsson på verkstadskontoret.

ARTFLYG NYGE-AERO BRANDHOLMEN NYKÖPING 1961.

Bilderna nedan kommer från Börje Lindström som gjorde sin värnplikt som mekaniker på Armeflygets flygplan typ 51=Piper Super Cub 150.

Veteraner

|R64| Schultz sysslar med dukningsjobb.

Veteraner

Börje Lindström och Schultz vid Piper Caribbean PA22-150.

Veteraner

|R65| Lennart Appel sedermera anställd vid Nyge-Aero under många år.

Veteraner

Tillsyn utanför Artflygs kontor Nyge fältet.

Veteraner

|R66| Börje Lindström.

Veteraner

371 Karlsson, 373 Appel, 395 Johansson, Maud Buskas, Lundbäck och Schultz.

Veteraner

|R67|

Veteraner

395 Johansson och Schultz.

Veteraner

|R68|

Veteraner

Börje Lindström.

Veteraner

|R69| Börje Lindström och 395 Johansson.

Veteraner

Veteraner

|R70| Armens flygplan 51 Piper PA18-150 reg nr 258. Nygefältet 1961.

Veteraner

Flygtekniker Arvid Buskas kom tidigt till Nyge-Aero efter att ha varit tekniker vid F11 Skavsta Nyköping.

Veteraner

|R71| 373 Schultz, Appel och Arvid Buskas.

Veteraner

Schultz.

Veteraner

|R72| Arvid Buskas ger order till vpl-mekanikerna.

Veteraner

371 Karlsson i mitten, vid dörren Bengt Rönnberg, okänd radiotekniker, till höger Lars Karlsson, svetsare.

Veteraner

|R73| Schultz och Halvarsson tekniker Nyge-Aero.

Veteraner

Lundbäck.

Veteraner

|R74| 371 Karlsson, Erik Ahl förman på avdelning dukning av flygplan.

Veteraner

Större tillsyn i "ute"-hangaren.

Veteraner

|R75| Piper Cherokee N5007W, kan ha varit ferry flugen från USA av Max Conrad.

Veteraner

Nyge/Brandholmen 1970-75 SE-EOU PA-24-250 Comanche, Fd N8202P, OH-CPV. Registrerad 1964-12-21 F:a Engquist & Udesen, Göteborg. 1974-11-28 AB Nyge-Aero, Nyköping. 1975-06-24 Wimo Möbelindustrier AB, Bottnaryd. 1976-08-24 AB Nyge-Aero, Nyköping. 1977-03-04 Bernhard Fejmert AB, Göteborg. 1982-02-19 Bravo Fox AB, Göteborg (namnändring).
Spansk rapport  A-062/1999
Accident involving Piper PA-24-250 aircraft, registration SE-EOU, near Lugo on 23 Oct 1999. Enligt pålitligt ögonvittne kom flygplanet från hög höjd dykande i ryggläge med högt motorvarv och brant vinkel i marken. Vädret var klart utan moln. Spanska luftfartsverkets utredning gav ingen förklaring till haveriet.