Till startsidan
F11museum
Välkommen till lokal flyghistoria

Flyg i Nyköpingsområdet på 1930-talet

Det finns en del dokumenterade bilder som visar flygverksamhet i Nyköping redan på 1930-talet. Bilderna kommer från Nyköpings kommuns bildarkiv.

Flyg 30-talet

|R1| Passagerareflygning vid hamnen i Nyköping år 1938. Yttre delen av hamnen "Täcka udden". Från Nyköpings kommuns bildarkiv. Fotograf okänd.

Flyg 30-talet

Rundflygning vid Stora Kungsladugården Nyköping 1933. I bakgrunden syns Lindbacke. Till vänster om gamla "Riks-Ettan" mot Bergshammar. Från Nyköpings kommuns bildarkiv. Fotograf okänd.

Flyg 30-talet

|R2| Rundflygning vid Stora Kungsladugården Nyköping 1933. I bakgrunden syns Nyköping. Från Nyköpings kommuns bildarkiv. Fotograf okänd.

Flyg 30-talet

Rundflygning vid Stora Kungsladugården Nyköping 1933. I bakgrunden syns Lindbacke. Till vänster om gamla "Riks Ettan" mot Bergshammar. Från Nyköpings kommuns bildarkiv. Fotograf okänd.